Østergård Natur-kød

Dyrevelfærd

Køb dansk kød direkte ved landmanden
Støt naturpleje i Hellegård å dalen

Fritgående

Kreaturerne græsser på natur- og engarealer i Hellegård Å dal i forårs- sommer- og efterårsmånederne.
Her udføres naturpleje i samarbejde med Holstebro kommune samt lokale lodsejer.

I vinterperioderne vil de have mulighed for at være inde i stalden, hvor de går på måtter af halm.
Køerne vil sammen med deres små kalve have mulighed for at være inde samt gå ud i en løbe fold udenfor stalden (se evt. kort)

Naturligt

Der anvendes ikke vækstfremmere eller anden forbyggende medicin.

I vinterperioden fodres de med tilskudsfoder og frisk valset byg samt hjemmeavlet ensilage, hø og halm.
Dette er med til at sikre en optimal smag i kødet.

Kødet krogmodnes i op til 18 dage, da en bedre kvalitet og smag opnås ved dette.
Ting må gerne tage tid.

Velfærd

Hos Østergård Natur-kød er dyrevelfærd et vigtig nøgleord i vores omgang med dyrene.
Koen kælver i egen boks for at opnå maksimalt kontakt og opmærksomhed mellem koen og kalven.

Kalvene går hos koen til de er ca, 6 -8 mdr. gamle, hvorefter de skilles fra koen.
Derefter kommer de på stald, hvor de kan gå fritgående samt på måtter af halm, indtil de er klar til slagtning.

Blonde d’ Aquitaine

Kødet

Alle kvæg er af racen Blonde d’ Aquitaine, som oprindeligt stammer fra Sydfrankrig. Racen er ofte lys i farven og er opdrættet specifik til produktion af oksekød. Kendetegnet ved kødet fra denne race er en lav fedtprocent og kød med meget smag. Hvis man ønsker inspiration til tilberedning af kødet, kan der findes opskrifter her.

Udskæring

Dyrene slagtes på et godkendt slagteri i Sevel.

Dyrere slagtes i en ung alder, 14 til 18 mdr. afhængigt af køn. Dette er for at få den optimale mørhed og smag i kødet.
Efter slagtningen modnes kødet på krogen, som normalt vare 17 – 19 dage for ungtyrene og 12 – 14 dage for kvierne.
Kødet finparteres og pakkes med mærkning af de enkelte kødstykker.
Udskæringen hedder pistoludskæringer, hvor kødet udelukkende kommer fra bagenden og ryggen på dyret (på billedet er dette markeret med en rød stiplet linje).
I tilknytning til pistoludskæringerne sælges forenden som hakket oksefars med 8-10 % fedt.

IMG_18131
IMG_1930
IMG_2311
IMG_1809
IMG_4523
IMG_2859
IMG_28991

Én stor familie

På Østergård driver hele familien landbruget. Det er nu 2. & 3. generation som driver landbruget og passer dyrene.

Bestil kød her!

Skriv dig op til næste parti kød ved at ringe/skrive på nummeret herunder.
Vær opmærksom på at der kan være op til 3 måneders ventetid.

Telefon: 20273074

Find os her

EU

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne

Næste parti kød er klar d. 30. maj.

X